Vítáme Vás

Pořadatel
 
Produkce BPP s.r.o.

 

ve spolupráci se společnostmi
 

Carl Zeiss spol. s r. o. Bayer s. r. o.

 

připravili cyklus vzdělávacích kurzů, které budou zaměřeny na problematiku chorob sítnice a cévnatky.


Odborný garant

doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D.
Oční klinika FN a LF UK Hradec Králové


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.